Fleisher/Ollman Gallery, Philadelphia, PA
9/ 13 – 11/ 10, 2018